Uiteraard zullen we het samen moeten doen, geloof hebben in de verandering en uitdragen dat we met elkaar een weg ingaan waar we in geloven.

 

M2people is er voor al diegenen die veranderen als professionele uitdaging zien. Adviseren, verandermanagement en organiseren zijn kernkwaliteiten.

 

We vinden het belangrijk dat professionals zich realiseren waarom er veranderingen doorgevoerd gaan worden en wat dit betekent voor de gehele organisatie en haar klanten.

We borgen het verleden, maar zoeken ook de grenzen op van het vak, de dilemma’s en de worstelingen. Wij zijn daarbij partner van de lerende professional en/of de organisatie; samen onderzoeken, samen toetsen, samen werken aan een nieuwe gewenste situatie.

Elke verandering heeft zijn goede en slechte kanten en juist alles te doorleven zorgt voor een goede inbedding van een veranderende situatie.

Verandermanagement ... we blijven ermee bezig, meer dan we beseffen soms.

 

“Verandering is ook de enige constante factor binnen organisaties.” Verbeter programma's, efficiëntie slagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren...

initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken?

 

Verandermanagement is een deel van ons werk, maar veranderen met een externe adviseur maakt het mogelijk om het eens anders te doen.

We willen best veranderen, maar dan goed en efficient. In de dagelijkse praktijk hebben we veel plannen, maar gaande het proces komen we weerstand en tijdsgebrek om de hoek kijken en veranderen we een beetje of laten we het weer gaan.

 

M2people maakt tijd voor de verandering op de werkvloer en zal ook van a tot z de begeleiding geven, om de verandering eerst te onderzoeken, te analyseren en dan van begin tot eind in te zetten en de partijen die het aangaat mee te nemen en zorg te dragen dat de verandering ook een goede uitwerking heeft in de organisatie.