Soms is het tijd voor een nieuw gezicht in je organisatie. Omdat een afdeling zich verloren voelt, een groep onderling niet communiceert of gewoon omdat iemand bij afwezigheid van de leidinggevende toch de leiding moet hebben. In dat soort situaties doorzie ik snel wat een organisatie, een groep, een mens nodig heeft. In korte tijd kunnen wonderen verricht worden, kan rust wederkeren en ziekteverzuim dalen. Gemotiveerde mensen, daar draait je afdeling op!

 

Vanuit werkervaring en studies heb ik meer inzicht gekregen waarom mensen reageren zoals zij doen, maar belangrijker; hoe dit positief te gebruiken of om te buigen naar een meerwaarde voor de organisatie en voor individu. Over gedrag en organisatie is vanuit de psychologie en de sociologie veel onderzoek gedaan en veel literatuur beschikbaar gesteld. Mij gaat het meer om de praktische invulling daarvan. Problemen met samenwerken, reorganiseren, verander processen zijn middels tijd, aandacht en logische stappen in te delen om een goed resultaat te behalen voor bedrijf en individu.

 

Het functioneren van mensen in organisaties wordt in sterke mate bepaald door de keuzes die deze mensen zelf maken. Het beïnvloeden van gedrag om tot een doelmatige samenwerking te komen zonder de mens of organisatie hierin te schaden is een zorgvuldig proces.

De organisatie hiervan is een moeilijk, maar kostbaar proces. Want een prettige werksfeer en gelijkertijd ook een goed werkresultaat behalen is geen utopie! Als manager kun je niet altijd je aandacht aan iedereen besteden. Teveel eenzijdige aandacht voor een gebied kan zelfs schadelijk zijn voor andere gebieden.

 

M2People heeft hier ervaringen mee en is gespecialiseerd om deze veranderingen te coördineren en hard aan mee te werken. Of het nu om een cultuuromslag gaat, een afdeling die ander werk gaat doen of een persoon die een andere manier van werken moet/wil inzetten, M2People kan je verder op weg helpen.

 

Als manager in een groot A merk organisatie, heb ik ervaring met groepen tot 75 mensen. Het leidinggeven, stimuleren en coachen zit in mijn bloed. Zonder uit het oog te verliezen dat er meerdere afdelingen in de organisatie zijn waarmee samen moet worden gewerkt om het beste resultaat voor de organisatie te bereiken. Medewerkers weer op de rails te zetten en de zin in het werk weer terug te laten vinden.