Huiswerkbegeleiding

 

Leren moet leuk worden is ons motto!

 

Leerlingen vinden het niet altijd eenvoudig of leuk hun schoolwerk goed te structureren, zeker in deze tijd waarin steeds grotere zelfstandigheid gevraagd wordt. Op school gaan ze al mee in het leerprogramma en dan ook nog eens buiten school naar de begeleiding! Wij begrijpen dit en willen graag dat de leerling het niet als moeten gaat zien, maar als 'leuk'.

 

Hoe wij dit gaan doen?

Een aantal middagen per week worden de leerlingen begeleid bij het maken van hun huiswerk. Zij leren zich beter te concentreren, ze leren hun huiswerk goed in te plannen en, het belangrijkst: ze leren leren! Het af hebben van je huiswerk houdt thuis dus in dat je leukere dingen kan gaan doen en op school ga je merken dat je minder stress voor toetsen gaat voelen. Even ontspannen bij ons mag zeker! Limonade en een koekje is er ook, je hoeft daar niet voor te zorgen. Met jouw begeleider ga je aan de slag en als je weggaat is je huiswerk waarvoor je kwam ook af!

 

We stemmen de begeleiding af op de individuele leerling. Die heeft bij ons een vaste coach of leerkracht, die gedurende de middagen dat de leerling hier is, intensief contact onderhoudt met hem of haar. Dit heeft als voordeel dat we de leerling leren kennen en kunnen achterhalen wat zijn of haar valkuilen en sterke punten zijn. De leerkracht of de coach maakt een individuele planning met de leerling, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de buitenschoolse activiteiten.

 

Er moet ook ruimte zijn voor sport en spel. Het is juist van belang dat de leerlingen dit met elkaar kunnen combineren en in balans kunnen brengen.

 

De leerkacht/coach neemt, indien nodig of gewenst, ook contact op met school, de mentor of vakleerkracht.

 

Ouders ontvangen tweemaandelijks een verslag over de ontwikkeling van hun kind, in eerste instantie wat de schoolprestaties en hun werkhouding betreft. Uiteraard kunnen we in overleg met de ouder/ verzorger een verslag op maat aanleveren.

 

Veel scholieren hebben baat bij huiswerkbegeleiding. Ons programma is zeer geschikt voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren van hun planning, of bij leerproblemen.

 

Ook hebben we coaching voor leerlingen die begeleiding kunnen gebruiken in verband met faalangst of te ontspannen in de klas, spreken voor de groep of waar je ook maar tegenaan loopt.

 

Ook bieden wij ondersteuning aan om klaar gestoomd te worden voor het voortgezet onderwijs.

Maar ook de scholier die gewoon een extra rustige leeromgeving kan gebruiken is van harte welkom.

 

 

Programma's huiswerkbegeleiding

Wij bieden twee mogelijkheden binnen de huiswerkbegeleiding: in groepje van maximaal 4 leerlingen of alleen.

Leerlingen komen 1 of 2 middagen per week.

Ouders en leerlingen maken in eerste instantie samen deze keuze.

 

Na 2 maanden vindt een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of de gemaakte keuze in het belang is van de leerling.

 

Welk programma de leerlingen ook volgen, zij dienen minimaal 1 uur per afgesproken dag aanwezig te zijn.

 

Qua kosten is het maatwerk, elke leerling vraagt om een eigen programma. Zowel qua tijd, inzet en leerkracht of coach.

Als je interesse hebt gaan we samen de prijs bepalen en het traject.

Is het alleen huiswerk of is het een ik leer leren traject? We gaan samen kijken wat er nodig is om jouw huiswerk te verbeteren.

 

 

Ik leer leren

'Ik leer leren' is een onderdeel welke opgestart is vanuit de huiswerkbegeleiding. Annelous en Marion hebben de opleiding 'Ik leer leren' afgerond. Zij willen graag deze kennis natuurlijk verder uitbreiden. Kinderen die het leren als moeilijk ervaren hebben baat bij de training 'Ik leer leren'.

 

Wat steekt je kind op van de 'Ik leer leren' training?

- Duidelijk in kaart en beeld waar het goed in is;

- Hoe het makkelijker kan leren leren;

- Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten;

- Hoe omgaan met concentratieproblemen;

- Hoe omgaan met faalangst;

- Hoe omgaan met motivatie;

- Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens;

- Aanleren van helpende leerstrategieën;

- Leren van een goede planning en organisatie;

- Leren omgaan met prioriteiten en tijd;

- Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren;

- Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld;

- Leren van elkaar.

 

Je leert hoe je kinderen inzicht kunt geven in hun leerproblemen en hoe je ze een stap verder op weg helpt in hun leerproces.

Je helpt vooral kinderen hun eigen oplossingen te vinden, passend bij het onderwijs wat ze volgen.

Zie www.ikleerleren.nl voor alle informatie.

 

De leerkrachten/coaches:

 

﷯Wie ben ik? Kort en enthousiast wil ik me voorstellen: Ik ben Annelous van Twillert-Brongers, moeder van 3 schoolgaande kinderen in diverse fases van hun schoolcarrière, dochter van 2 leraren en leerkracht in hart en nieren. Mijn voorkeur voor individueel onderwijs is eigenlijk al begonnen bij mij eerste baan bij een exportbedrijf waar ik als office manager verschillende nieuwe mensen heb ingewerkt. Bij mijn volgende werkgever, de Rabobank, was ik bedrijvenadviseur en kreeg ik veel voldoening uit het een-op-een klantcontact. Hier rijpte het idee dat ik juf wilde worden omdat ik me meer wilde gaan richten op het iemand iets leren. In de avonduren ben ik de PABO gaan volgen. Nadat ik cum laude ben afgestudeerd heb ik ervaring opgedaan als juf voor verschillende groepen. Ook heb ik kleine groepjes kinderen begeleid op diverse gebieden. Ook op sociaal emotioneel gebied. Tijdens de jaren dat ik lesgaf, merkte ik dat veel kinderen behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. Ik vind het fijn om ze die te geven en het feit dat ik makkelijk contact maak met kinderen en heel positief en geduldig ben, creëren een win-win situatie om een kind optimaal tot zijn/haar recht te laten komen. Naast mijn lesgevende taken begeleid ik iemand met een PersoonsGebonden Budget die veel structuur nodig heeft en die ik o.a. help bij het leren plannen. In een persoonlijk gesprek kunnen we nader met elkaar kennismaken.﷯Wie ben ik? Mijn naam is Bernadette de Cocq, ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen. Twee dames en een jongen, allen op de middelbare school. Vanuit school vond ik het moeilijk om te kiezen wat ik wilde worden. Na mijn studie Facilitair Manager heb ik 10 jaar gewerkt als bedrijfsleider. Later ben ik wat gaan hoppen tussen bedrijven en al snel ben ik gaan bedenken/onderzoeken wat ik nou echt zou willen! Ik heb de kans gegrepen om de Pabo te gaan doen. Dat was een behoorlijke planning met 3 kleine kinderen, maar ik vond het ontzettend leuk en dingen die je echt leuk vindt gaan altijd makkelijker dan met tegenzin ergens aan beginnen. Nu ben ik al sinds 10 jaar werkzaam als leerkracht. Mijn specialiteit is rekenen en ik ben heel creatief in het verzinnen van oplossingen. Dus ook in het vinden van oplossingsstrategieën die passen bij ieder kind. Geen een kind is gelijk. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, zich op hun gemak voelen en dat er goede sfeer heerst in de groep, dan kunnen kinderen namelijk het beste werk leveren. Elke uitdaging kan en wil ik aangaan, dus als jij je opgeeft voor huiswerk begeleiding, zorg ik voor de PLUS! Samen zoeken we een weg dat jij je doelen gaat halen, dat je het leuk hebt en trots kan zijn op jezelf en je resultaten! Kom eerst anders gewoon even praten en kijken!﷯Marcella Klamer, vaktherapeut beeldend Tijdens mijn leven en werk werd me steeds opnieuw duidelijk dat veel zorgen en problemen, verstoringen en aangeboren kwetsbaarheid, verzacht, verholpen en voorkomen had kunnen worden als hulp eerder en op jonge leeftijd aanwezig was geweest. Daarom heb ik mij erop toegelegd mijn werk als vaktherapeut te gaan uitoefenen binnen de plaats waar kinderen een groot deel van de dag aanwezig zijn, de (basis)school. Mijn doel is om zo laag drempelig mogelijk te werken en de therapie toegankelijker te maken. Mijn praktijk is niet alleen voor kinderen maar ook voor (jong) volwassenen. Vaktherapie is een specifieke vorm van hulpverlening waarbij niet alleen door praten maar waarbij, door daarnaast bezig te zijn met b.v. tekenen, schilderen, kleien enz inzicht wordt verkregen. Niet alleen in de problematiek, maar ook specifieke kwaliteiten, oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden komen naar voren. Mijn basishouding als therapeut is cliënt-centered, voortkomend uit het Humanisme. Cliënt-centered therapie is een persoonsgerichte benadering, gericht op een proces van groei en ontwikkeling. Klachten worden zo effectief mogelijk verholpen en het gevoel van welzijn wordt verhoogd. De autonomie neemt toe. Na een observatieperiode van 6-8 sessies maak ik een therapie aanbod op maat. Dit bespreek ik met belanghebbenden/ouders/verzorgers en na toestemming start de behandeling. De behandeling die ik geef heeft tijd nodig; ik volg de ontwikkeling en stel doelen bij gedurende het therapieproces. Op regelmatige momenten (na elke 6-8 sessies), is er een evaluatie moment. Op het moment dat groei voldoende goed heeft plaatsgevonden wordt de therapie in overleg afgebouwd. ﷯Hallo Mijn naam is Daan Breederveld, ik woon in Baarn en ben zelfstandig studerend voor certificaten VWO Wiskunde B & Natuurkunde met als doel in 2017 te starten met de dubbele bachelor Wiskunde/Natuurkunde Universiteit Utrecht. In mijn vrije tijd geef ik huiswerk begeleiding aan scholieren van het voortgezet onderwijs (van VMBO tot VWO), vooral wiskunde. Ik heb veel geduld en probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leerling zijn/haar tempo. Vanuit M2people krijg ik de mogelijkheid de locatie in Amersfoort te gebruiken, maar ik kan ook bij de leerling thuis komen (omgeving Baarn en Amersfoort). Mijn interesses gaan o.a. uit naar kunst, cultuur, muziek, schaken, lezen en politiek. Daan﷯Hoi! Mijn naam is Marion Veltman de Vries. Ik ben de eigenaar van M2people (de site waar je je nu op bevindt). Ik heb vele petten op; van interimmanager tot persoonlijke coach, met heel veel verschillende takken van sport. Ik heb nooit kunnen kiezen wat ik nou wilde worden. Wat dus inhoudt dat ik vele opleidingen, cursussen heb gevolgd en ook nog steeds volg.
 Ik ben getrouwd met Peter Veltman. Wij hebben drie kinderen; Yuan, Cheng en Lotus. De mannen zijn geadopteerd uit China in 2005 en 2007. Ons gezin werd door moeder natuur compleet gemaakt met een dochter in 2009. Heerlijk veel drukte en als je vraagt waar ik in mijn leven het beste op reageer is dat stress en ellende (bij anderen). Ik hou ervan om ieder kind, volwassenen te helpen bij zijn of haar pad in het leven. Van hoe om te gaan met zichzelf, de klas, zijn of haar loopbaan, welke studie wil ik, wat past bij mij etc. Maar ook met de hectiek in het leven. Als we tegenwoordig geen ADD adhd, pdd, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit etc etc hebben dan is het al moeilijk om 'normaal' te zijn, wat dat dan ook weer inhoudt.
 Er is veel druk op scholen. Hoog gevoel van zelfstandigheid wordt al vroeg van je verwacht. Niet iedereen kan met deze druk omgaan. Mijn werk als coach is met jou een pad te bewandelen om erachter te komen hoe jij sterker kunt worden, waar jij jezelf beter zou kunnen ontplooien en vooral een hoog 'fun factor' gaat ervaren.
 Als coach ben ik geïnteresseerd in de gedachtegang van de personen in mijn omgeving. Wat houdt ze bezig, waarom reageren ze zo, wat zou de situatie kunnen vergemakkelijken of een positieve bijdrage kunnen leveren? Wat zijn de sterke kanten van de persoon en benut hij/zij deze voldoende? Hoe komen we samen tot een goed resultaat? De andere dames zijn superleuke en goede leerkrachten, waar je met je huiswerk en leervragen terecht kan! Aan die toppers kan en wil ik niet tippen qua schoolwerk. Ik hou me alleen maar bezig met jou als jij dat zelf wilt! Kom gewoon eerst een kijken of we een klik hebben voordat je gaat beslissen of je coaching kan gebruiken hoor, niks moet... Maar ik zou het super vinden jou verder te mogen helpen! Marion﷯Beste allemaal ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Sjaak Breederveld. Ik ben 23 jaar en ik woon in Amersfoort. Op dit moment doe ik de docentenopleiding Engels aan de Hogeschool Utrecht en ben nu bezig met het afsluiten van mijn derde jaar. Engels vind ik een heel erg leuke taal. Daarnaast is het ook een ontzettend belangrijk vak! Steeds vaker worden tijdens vervolgstudies cursussen in het Engels gegeven of is verplichtte literatuur Engelstalig. Daarom is een goede beheersing van de Engelse taal erg handig. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop, kijk ik series, doe ik aan fitness of ben ik met taal bezig. Ik ben met leerlingen erg geduldig, van fouten leer je immers. Tijdens mijn lessen probeer ik taal op een creatieve manier aan te bieden, ik ben ervan overtuigd dat de lesstof dan beter blijft hangen. Via M2people hoop ik in contact te komen met kinderen die moeite hebben met Engels, om ze te helpen een beter cijfer te scoren. Dit kan zowel bij M2people als bij kinderen thuis (Amersfoort en omgeving). ﷯Hallo allemaal Ik ben Charlotte Bastiaans. Ik woon in Zwolle en volg daar de opleiding voor docent Aardrijkskunde aan de hogeschool Windesheim. Op dit moment zit ik in het tweede jaar. Aardrijkskunde was op de middelbare school al mijn favoriete vak en ik heb besloten er ook mijn beroep van te gaan maken. Ik vind het erg leuk om mensen te begeleiden en te helpen bij het leren, de keuze om leraar te worden was dus niet moeilijk. Tijdens mijn opleiding leer ik erg veel over hoe je leerlingen op een goede manier kunt helpen. Ik vind het daarnaast ook erg leuk om op zoek te gaan naar manieren die voor een leerling goed werken. Ik ben erg geduldig en probeer altijd zo goed mogelijk aan de leerbehoefte van een leerling te voldoen.AnnelousBernadetteMarcellaDaanMarionSjaakCharlottex